>Strona główna>Informacje o zakładzie
polski   english

Informacje o zakładzie


 

Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki został założony w roku 1973 przez prof. Jerzego Jaronia, matematyka, logika i cybernetyka, wychowanka Kolegium Jezuickiego w Chyrowie i absolwenta Uniwersystetu Warszawskiego. Od roku 1987 Zakładem kieruje prof. Krzysztof Tchoń. W Zakładzie jest zatrudnionych 13 pracowników naukowych, w tym 3 samodzielnych: dr hab. Ignacy Dulęba, dr hab. Witold Jacak, prof. PWr, i prof. Krzysztof Tchoń. Profesor W. Jacak od kilku lat przebywa w Austrii, gdzie pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu w Linzu i pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Hagenbergu. Pozostali pracownicy naukowi mają stopień doktora nadany przez Politechnikę Wrocławską, University of Washington w Seattle, USA (dr Witold Paluszyński) oraz University of Twente w Enschede, Holandia (dr Krzysztof Arent). Pracownicy techniczni Zakładu rekrutują się spośród utalentowanych studentów Wydziału Elektroniki. Działalność Zakładu obejmuje badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prace o charakterze organizacyjnym.


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]