>Strona główna>Generatory formularzy>Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej
polski   english

Generator formularzy

Generetor formularzy pozwala wygenerować formularz zgłoszenia pracy dyplomowej. Wygenerowany formularz można wydrukować, i wygląda on dośc podobnie do oryginalnego formularza. Formularz testowany był tylko i wyłącznie w Netscape.

Po uruchomieniu generatora pojawia się strona z polami, które należy wypełnić. Można wykorzystać te dane do wygenerowania formularza do wydruku, albo do wygenerowania takiej samej strony z polami, ale z ustawionymi domyślnymi wartościami odpowiadającomi wprowadzonym danym. Można ten plik zapisać na swoim dysku, a później uruchomić, kontynuować edycje i ostatecznie wygenerować formularz do wydruku.

Netscape generuje plik postscript z wadliwie zakodowanymi polskimi literami. Dokument można poprawić kożystając z programu ogonkify:

ogonkify -AT -N wydruk.ps > poprawione.ps albo
ogonkify -AT -N wydruk.ps | lpr

Treść pól formularza jest wstawiana bezpośrednio w plik html, można więc wstawiać w nich znaczniki <br> (albo inne) aby uzyskać zamierzony efekt edytorski.

Uruchom generator formularzy
Ściągnij oryginalny formularz (90kB)
Ściągnij oryginalny formularz (gzip, 28kB)


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]