>Strona główna>Specjalności>Robotyka
polski   english

Specjalność
Robotyka


Robotyka jest nauką o inteligentnym wykorzystaniu percepcji do działania. Obiektami robotyki są układy zdolne do samoczynnego i samodzielnego działania w zmieniającym się otoczeniu, zwane robotami autonomicznymi lub inteligentnymi. W zależności od przeznaczenia, roboty inteligentne należą do klasy robotów przemysłowych lub usługowych, a w niedalekiej przyszłości oczekiwane jest pojawienie się robotów osobistych. Z samej natury robotyki wynika, że jednym z jej podstawowych narzędzi jest informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem mikrokontrolerów, cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP), programowania numerycznego i symbolicznego, sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej, lokalnych sieci komputerowych oraz rozproszonych układów przetwarzania danych i sterowania.

Kształcenie w zakresie specjalności ma charakter uniwersalny i obejmuje: 

- podstawy robotyki, 
- algorytmy sterowania robotów, 
- modelowanie komputerowe, 
- mikrokomputerowe sterowniki robotów, 
- układy sensoryczne, 
- przetwarzanie obrazów i sygnałów, 
- systemy autonomiczne, 
- metody sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej w robotyce, 
- języki programowania, 
- robotyzację. 
 
Specjalność jest prowadzona przez Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytutu Cybernetyki Technicznej, mający w zakresie robotyki osiągnięcia badawcze i doświadczenie dydaktyczne. 

Studenci specjalności mają do dyspozycji trzy laboratoria: robotyki, robotów mobilnych i robotów inteligentnych. Laboratorium robotyki jest wyposażone w manipulatory przemysłowe, edukacyjne i badawcze z różnymi sterownikami, współpracujące z układami sensorycznymi (m.in. wizyjnymi i sonarami ultradźwiękowymi). Laboratorium robotów mobilnych posiada platformy mobilne o zróżnicowanym stopniu autonomii, wyposażone w układy sensoryczne (m.in. dalmierze ultradźwiękowe i laserowe). Laboratorium robotów inteligentnych funkcjonuje w oparciu o Unixowe stacje robocze pracujące w sieci lokalnej, z oprogramowaniem przeznaczonym do modelowania i symulacji, przetwarzania obrazów oraz implementacji i badania algorytmów sztucznej inteligencji. Wszystkie laboratoria zapewniają dostęp do internetu.

Absolwenci specjalności robotyka zdobywają umiejętność projektowania i konstrukcji układów sterowania robotów manipulacyjnych i mobilnych,  a także innych inteligentnych obiektów automatyki, eksploatacji robotów i wdrażania robotyki, oraz biegłego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Są przygotowani do pracy w zrobotyzowanych zakładach przemysłowych, firmach zajmujących się konstrukcją układów automatyki i robotyki, w firmach informatycznych, i w przedsiębiorstwach zajmujących się automatyzacją i robotyzacją. Absolwenci posiadający predyspozycje do pracy naukowej mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich, a po uzyskaniu stopnia doktora znaleźć zatrudnienie na uczelniach lub w instytutach badawczych. 
 

OPIEKUN SPECJALNOŚCI: PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF TCHOŃ, p. 211 C-3

INFORMACJE: DR INŻ. MAREK WNUK, p. 307 C-3

STRONA WWW: http://www.zpcir.ict.pwr.wroc.pl/
 


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]