>Strona główna>Krajowe Konferencje Robotyki>II KKR, 1988 r.
polski   english

II KRAJOWA KONFERENCJA ROBOTYKI
WROCŁAW '88

Zgodnie z planami oraz dezyderatami ustalonymi i wysuwanymi przez uczestników I Krajowej Konferencji Robotyki, która odbyła się w dniach 18-20 września 1985 r., Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej przystąpił do organizowania pod wysokim protektoratem: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Przemysłu, Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, Polskiego Komitetu Pomiarów, Automatyki i Robotyki NOT oraz przy udziale Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, Poznańskiej i Śląskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN II Krajowej Konferencji Robotyki w dn. 21-23 września 1988 r. we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że II Krajowa Konferencja Robotyka stanie się forum wymiany poglądów i doświadczeń badawczych i dydaktycznych, pogłębienia powiązań i utworzenia nowych kontaktów między środowiskami akademickimi, instytutami i zakładami przemysłowymi i przyczyni się do stworzenia możliwości i warunków dla rozwoju robotyki i robotyzacji kraju.

Wrocław, wrzesień 1988

Komitet Organizacyjny
II Krajowej Konferencji Robotyki 


II Krajowa Konferencja Robotyki pod patronatem:
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
Ministerstwa Przemysłu
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń 
Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki NOT

Organizatorzy konferencji:
Instytut Cybernetyki Technicznej PWr przy współudziale: 
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Politechniki Śląskiej,
i Politechniki Warszawskiej,

Przy pomocy merytorycznej i finansowej:
CPBP 02. 04 
CPBP 02. 13 
Zakładów Automatyki Przemysłowej Mera-ZAP Ostrów Wlkp.

Komitet naukowy konferencji:
Jerzy BUĆ, Adam BORKOWSKI. Stanisław DWOJAK. Władysław FINDEISEN. Henryk FRĄCKIEWICZ, Anatol GOSIEWSKI, Jerzy HORODECKI, Jerzy JAROŃ, Ryszard KASZYŃSKI, Grzegorz KIERPICZOW, Jan KOCH, Witold KOSIŃSKI, Henryk KOWALOWSKI, Wiktor KULESZA. Krzysztof MALINOWSKI, Wojciech MUSZYNSKI, Stefan MILLER, Tadeusz MISSALA, Adam MORECKI, Antoni NIEDERLIŃSKI, Wiesław NIEWCZAS, Tadeusz PUCHAŁKA, Robert STANISZEWSKI, Krzysztof TCHOŃ, Karol TOMASZEWSKI, Stefan WĘGRZYN, Antoni WOŹNIAK,
Jan WÓJCIKOWSKI


Wybrane referaty przedstawione na Konferencji zostały opublikowane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki
 Wrocławskiej w ramach cyklu: "Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej"

Wpłynęło około dwustu zgłoszeń referatów i komunikatów; zakwalifikowano  sto dwadzieścia, które Komitet Organizacyjny z upoważnienia Komitetu Naukowego Konferencji podzielił na osiem następujących sekcji:
1. Budowa i projektowanie robotów
2. Kinematyka i dynamika robotów 
3. Sterowanie i programowanie robotów 
4. Zastosowania robotów
5. Elementy i podzespoły robotów
6. Elastyczne systemy produkcyjne
7. Sztuczna inteligencja w robotyce
8. Ekonomiczno-organizacyjne aspekty robotyzacji.
Materiały konferencyjne zostały wydane przez Wydawnictwo Politechniki  Wrocławskiej w czterech tomach. 


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]