>Strona główna>Krajowe Konferencje Robotyki>III KKR, 1990 r.
polski   english

III KRAJOWA KONFERENCJA ROBOTYKI
WROCŁAW '90

Duże zainteresowanie środowiska naukowego i przemysłowego, jakim cieszyła się II Krajowa Konferencja Robotyki zorganizowana w 1988 roku we Wrocławiu, sprawiło, że po raz trzeci Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz z Instytutem Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej, przystąpił do organizacji III Krajowej Konferencji Robotyki w dn, 19-21 września 1990 we Wrocławiu

Wcześniejszy termin organizacji obecnej Konferencji wynika z sugestii uczestników, by Krajowa Konferencja Robotyki nie przypadała w tym samym roku kalendarzowym co Krajowe Konferencje Automatyki. Sądzimy, że kolejna Konferencja Robotyki, już czwarta z kolei odbędzie się za 3 lata w roku 1993.

Wyrażamy nadzieję, że kolejna III Krajowa Konferencja Robotyki stała się forum wymiany poglądów, doświadczeń badawczych i dydaktycznych, umożliwiła nawiązanie nowych kontaktów i być może przyczyni się do rozwoju tak teoretycznych podstaw, jak i praktycznych zastosowań robotów w Polsce.

Wrocław, wrzesień 1990

Komitet Organizacyjny
III Krajowej Konferencji Robotyki


III Krajowa konferencja robotyki pod patronatem Polskiego Komitetu Automatyki, Pomiarów i Robotyki NOT

Organizatorzy konferencji:
Instytut Cybernetyki Technicznej PWr. przy współudziale: 
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 
Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.

Przy pomocy merytorycznej i finansowej:
CPBP 02.04 
CPBP 02.13

Komitet naukowy konferencji:
Adam Morecki (przewodniczący), Jerzy Jaroń (wiceprzewodniczący), Wojciech Muszyński (sekretarz), Zbigniew Banaszak, Ryszard Bandorowicz, Adam Borkowsk i, Zdzisław Bunicki, Jerzy Buć, Stanisław Dwojak, Władysław Findeisen, Henryk Frąckiewicz. Józef Giergiel, Anatol Gosiewski, Henryk Górecki, Jan Koch, Józef Korbicz, Witold Kosiński, Henryk Kowalowski. Krzysztof Malinowski. Franciszek Milkiewicz, Stefan Miller, Tadeusz Missala, Antoni Niederliński, Tadeusz Puchatka. Andrzej Samek, Tadeusz Strzelecki, Krzysztof Tchoń, Karol Tomaszewski, Wiesław Trąmpczyński, Stefan Węgrzyn, Antoni Woźniak. Jan Wójcikowski, Wojciech Zamojski


Wybrane referaty przedstawione na Konferencji zostały opublikowane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki
 Wrocławskiej w ramach cyklu: "Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej"

Wybrane spośród ponad 120 zgłoszeń, które wpłynęły do Komitetu Organizacyjnego, zakwalifikowane referaty Komitet Naukowy podzielił na pięć następujących sekcji:
1. Projektowanie, budowa i zastosowanie robotów
2. Kinematyka i dynamika robotów
3. Systemy sterowania robotów, języki programowania
4. Systemy CAD/CAM w robotyce
5. Układy sensoryczne, wizja
Materiały konferencyjne zostały wydane przez Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej w dwu tomach.


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]