>Strona główna>Dydaktyka
polski   english

Dydaktyka


 

Działalność dydaktyczna Zakładu ma ścisły związek z prowadzonymi w Zakładzie badaniami naukowymi. Koncentruje się ona w obszarze robotyki, automatyki i informatyki. Kilkanaście lat temu, przy znacznym udziale Zakładu, został utworzony na Wydziale Elektroniki kierunek studiów Automatyka i robotyka, na który corocznie jest rekrutowanych ponad 100 studentów. Na kierunku Automatyka i robotyka Zakład prowadzi część kursów w ramach studium podstawowego oraz obsługuje specjalność Robotyka. Studenci tej specjalności mają do dyspozycji 3 laboratoria: robotyki, robotów mobilnych i robotów inteligentnych. Zakład uczestniczy także w kształceniu studentów na specjalnościach objętych przez kierunek Elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki oraz na kierunkach Automatyka i robotyka prowadzonych przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny. Bierze udział w kształceniu doktorantów w ramach Studium doktoranckiego. Zakład wykorzystuje swoje kontakty miedzynarodowe do organizacji wymiany praktyk studenckich.


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]