>Strona główna>Krajowe Konferencje Robotyki>V KKR, 1996 r.
polski   english

V KRAJOWA KONFERENCJA ROBOTYKI
ŚWIERADÓW ZDRÓJ '96

V Krajowa Konferencja Robotyki odbyła się w dniach 24-26 września 1996 roku w hotelu Malachit w Świeradowie-Zdroju. Tradycyjnie, organizatorem Konferencji był Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Przewodnictwo Komitetu Naukowego Konferencji objął Prof. Anatol Gosiewski.

Referaty sekcyjne przedstawione na konferencji reprezentują następujące sekcje tematyczne:

• Kinematyka i dynamika robotów.
• Algorytmy sterowania.
• Planowanie działań i trajektorii.
• Sterowniki i programowanie robotów.
• Układy wizyjne i sensoryczne.
• Roboty mobilne.
• Systemy zrobotyzowane i zastosowania.
• Roboty inteligentne.
• Elementy robotów i manipulatorów.
• Roboty specjalne.

Treść referatów nadesłanych na V Krajową Konferencję Robotyki daje pełny przegląd podstawowych kierunków badań w zakresie robotyki w Polsce. Obserwujemy, że w krajowej robotyce są obecne wszystkie nurty robotyki uprawiane na świecie. Do rozwijanych od lat badań w dziedzinie kinematyki, dynamiki i sterowania robotów manipulacyjnych oraz w dziedzinie systemów zrobotyzowanych przybyła w ostatnich latach problematyka robotów mobilnych. Zaawansowane badania w tej dziedzinie są uprawiane w kilku ośrodkach; można nawet mówić o kształtowaniu się szkół naukowych w dziedzinie robotów mobilnych. Analiza porównawcza referatów prezentowanych na Krajowych Konferencjach Robotyki od 1985 roku wskazuje na rosnący poziom badań robotycznych w Polsce. Wyznacznikiem tego poziomu są publikacje w najlepszych czasopismach fachowych, udział polskich robotyków w prestiżowych sympozjach i konferencjach międzynarodowych, rozwój współpracy międzynarodowej, osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji i zastosowań robotów i systemów zrobotyzowanych. Projekty badawcze z dziedziny robotyki coraz częściej uzyskują finansowanie ze strony Komitetu Badań Naukowych. Niepokojącą tendencją ostatnich lat jest przesuwanie się punktu ciężkości badań robotycznych w Polsce z ośrodków związanych z przemysłem w kierunku instytucji akademickich.

Organizatorzy V Krajowej Konferencji Robotyki składają podziękowanie wszystkim autorom referatów i uczestnikom za wzięcie udziału w Konferencji. Członkom Komitetu Naukowego dziękujemy za nadanie V Krajowej Konferencji Robotyki wysokiej rangi naukowej. Wierzymy, że wymiana myśli towarzysząca tej Konferencji  przyczyni się do intensyfikacji badań w dziedzinie robotyki w Polsce, a pobyt w górskim kurorcie dostarczył uczestnikom Konferencji niezapomnianych wrażeń. Specjalne podziękowanie składamy Dziekanowi Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, a obecnie Rektorowi Politechniki, Prof. Andrzejowi Mulakowi, za dofinansowanie publikacji niniejszych Materiałów.

Wrocław, wrzesień 1996.

Krzysztof Tchoń
Wojciech Muszyński


Organizator konferencji:
Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Komitet naukowy konferencji:
Anatol GOSIEWSKI (przewodniczący), Józef GIERGIEL (wiceprzewodniczący), Krzysztof TCHOŃ (wiceprzewodniczący). Antoni WOŹNIAK (wiceprzewodniczący), Zbigniew BANA-SZAK, Józef BEK, Adam BORKOWSKI. Henryk GÓRECKI, Józef GRABOWSKI, Jerzy HON-CZARENKO, Witold JACAK, Jan KOCH, Józef KORBICZ, Krzysztof KOZŁOWSKI, Tadeusz MIS-SALA, Adam MORECKI, Tadeusz PUCHAŁKA, Leszek TRYBUS, Cezary ZIELIŃSKI, Wojciech MUSZYŃSKI (sekretarz naukowy)

Komitet organizacyjny:
Krzysztof TCHOŃ (przewodniczący), Wojciech MUSZYŃSKI (wiceprzewodniczący), Robert HOSSA, Barbara ŁYSAKOWSKA, Elżbieta ROSZKOWSKA


Wybrane referaty przedstawione na Konferencji zostały opublikowane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki
 Wrocławskiej w ramach cyklu: "Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej"

Materiały V Krajowej Konferencji Robotyki zawierają 91 referatów zakwalifikowanych do druku przez Komitet Naukowy na podstawie recenzji. Materiały składają sic z dwóch tomów. Każdy tom otwiera referat plenarny, po którym następują teksty referatów sekcyjnych zgromadzone w dziesięciu sekcjach tematycznych. 

Tom I rozpoczyna się referatem Prof. Adama Moreckiego zatytułowanym „Mikrorobotyka i zastosowanie mikrorobotów." Referaty sekcyjne zamieszczone w tomie I reprezentują następujące sekcje tematyczne:
• Kinematyka i dynamika robotów.
• Algorytmy sterowania.
• Planowanie działań i trajektorii.
• Sterowniki i programowanie robotów.
• Układy wizyjne i sensoryczne.

Tom II Materiałów Konferencji otwiera referat plenarny Prof. Anatola Gosiewskiego i Prof. Krzysztofa Tchonia pod tytułem „Zastosowanie metody linearyzacji w robotyce." Referaty sekcyjne opublikowane w tomie II należą do następujących sekcji tematycznych:
• Roboty mobilne.
• Systemy zrobotyzowane i zastosowania.
• Roboty inteligentne.
• Elementy robotów i manipulatorów.
• Roboty specjalne.


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]