>Strona główna>Krajowe Konferencje Robotyki>VI KKR, 1998 r.
polski   english

VI KRAJOWA KONFERENCJA ROBOTYKI
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ '98

VI Krajowa Konferencja Robotyki odbyła się w dniach 9-12 września 1998 roku w hotelu Malachit w Świeradowie-Zdroju. Zgodnie z tradycją sięgającą początków Krajowych Konferencji Robotyki, organizatorem Konferencji był Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był Prof. Anatol Gosiewski. Formuła programowa VI Krajowej Konferencji Robotyki po raz pierwszy objęła zaproszone sesje specjalne. Zostały zorganizowane dwie takie sesje: Roboty mobilne - pod przewodnictwem Prof. Adama Borkowskiego oraz Systemy wieloagentowe w robotyce - pod przewodnictwem Prof. Antoniego Woźniaka i Dra Andrzeja Kasińskiego. 

Referaty sekcyjne reprezentowały m.in. następujące obszary tematyczne:

• Kinematyka i dynamika robotów.
• Algorytmy sterowania robotów.
• Planowanie działań i trajektorii.
• Systemy wieloagentowe w robotyce - sesja specjalna.
• Roboty mobilne - sesja specjalna.
• Systemy zrobotyzowane.
• Układy wizyjne i sensoryczne.
• Sterowniki i programowanie robotów.

Treść referatów nadesłanych na VI Krajową Konferencję Robotyki daje rzetelny obraz aktywności badawczej w zakresie robotyki w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Mimo bardzo złej sytuacji finansowej polskiej nauki, wyniki badań w zakresie robotyki prowadzonych w Polsce są publikowane w światowej literaturze robotycznej, a nasi robotycy są widoczni na najważniejszych sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez różne ośrodki robotyki na całym świecie. W renomowanych ośrodkach akademickich i instytutach badawczych trwają prace nie tylko nad teorią, lecz także nad nowymi konstrukcjami robotów. Rozwija się współpraca międzynarodowa w dziedzinie robotyki. Utrzymuje się dobry poziom kształcenia w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. Osiągnięcia polskiej robotyki są bezpośrednią konsekwencją profesjonalizmu i pasji badawczej naszych robotyków.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego VI Krajowej Konferencji Robotyki składamy podziękowanie wszystkim autorom referatów i uczestnikom Konferencji za wzięcie udziału w jej pracach. Szczególną wdzięczność jesteśmy winni Przewodniczącemu i Członkom Komitetu Naukowego Konferencji, których zasługą jest nadanie VI Krajowej Konferencji Robotyki wysokiej rangi naukowej. Wierzymy, że wymiana myśli towarzysząca tej Konferencji przyczyni się do intensyfikacji badań w dziedzinie robotyki w Polsce, a ponowne odwiedziny w Świeradowie dostarczą uczestnikom Konferencji niezapomnianych wrażeń.

Wrocław, we wrześniu 1998.

Krzysztof Tchoń 
Wojciech Muszyński


Organizator konferencji:
Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Komitet naukowy konferencji:
Anatol GOSIEWSKI (przewodniczący), Jan KOCH (wiceprzewodniczący), Krzysztof TCHOŃ (wiceprzewodniczący). Antoni WOŹNIAK (wiceprzewodniczący), Zbigniew BANASZAK, Adam BORKOWSKI, Ignacy DULĘBA, Jerzy HONCZARENKO. Witold JACAK, Edward JEZIERSKI, Józef KORBICZ, Krzysztof KOZŁOWSKI, Maciej NIEDŹWIECKI, Tadeusz MIS-SALA, Adam MORECKI, Tadeusz PUCHAŁKA, Ewaryst RAFAJŁOWICZ, Leszek TRYBUS, Tadeusz UHL, Cezary ZIELIŃSKI, Teresa ZIELIŃSKA, Wojciech MUSZYŃSKI (sekretarz Komitetu naukowego)

Komitet organizacyjny:
Krzysztof TCHOŃ (przewodniczący), Wojciech MUSZYŃSKI (wiceprzewodniczący), Robert MUSZYŃSKI, Elżbieta ROSZKOWSKA


Wybrane referaty przedstawione na Konferencji zostały opublikowane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej w ramach cyklu: "Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej" 

Przedstawiane Czytelnikowi Materiały VI Krajowej Konferencji Robotyki zawierają teksty 66 referatów zakwalifikowanych do druku przez Komitet Naukowy Konferencji na podstawie recenzji pełnych tekstów referatów i składają się z dwóch tomów. 

Tom I rozpoczyna się referatem plenarnym Prof. Adama Moreckiego pod tytułem Walking machines: investigations-design-applications. Referaty sekcyjne zamieszczone w tomie I reprezentują następujące obszary tematyczne:

• Kinematyka i dynamika robotów.
• Algorytmy sterowania robotów.
• Planowanie działań i trajektorii.
• Systemy wieloagentowe w robotyce - sesja specjalna.
• Roboty mobilne - sesja specjalna.

Tom II Materiałów Konferencji otwiera referat Prof. Adama Moreckiego i Dra Jana Barczyka zatytułowany 10 lat kierunku Automatyka i Robotyka, otwierający dyskusję panelową na temat kształcenia w zakresie automatyki i robotyki, której moderatorem był Prof. Tadeusz Puchatka. Referaty sekcyjne opublikowane w tomie II obejmują następujące dziedziny robotyki:

• Systemy zrobotyzowane.
• Układy wizyjne i sensoryczne.
• Sterowniki i programowanie robotów.
 


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]