>Strona główna>Fotoalbum>Siatkówka, kwiecień 2000
polski   english

Mecz siatkówki pomiędzy studentami IV roku specjalności Robotyka,a pracownikami Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki - 15.04.2000 r.


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]