>Strona główna>Fotoalbum>Siatkówka, kwiecień 2001
polski   english

Mecz siatkówki pomiędzy studentami V roku specjalności Robotyka, a pracownikami Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki - 6.04.2001 r.


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]