>Strona główna>Fotoalbum>Siatkówka, czerwiec 1999
polski   english

Mecz siatkówki pomiędzy studentami IV i V roku specjalności Robotyka,a pracownikami Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki - 30.06.1999 r.


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]